Rejyon São Paulo kat jeyografik
Kat jeyografik ki nan rejyon yo nan Sao Paulo