Minisipal mache yo nan São Paulo kat jeyografik
Kat jeyografik nan minisipal mache yo nan Sao Paulo